Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstská kulturní zařízení

Rozpočet 2016

Výnosy

schválený rozpočet 17 842 025 Kč
Upravený rozpočet 17 886 413 Kč
Skutečnost 12 022 704 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2016

Náklady

17 842 025 Kč schválený rozpočet
17 886 413 Kč Upravený rozpočet
13 876 556 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 391 204 Kč
2011: -167 375 Kč
2010: 3 728 Kč
2009: 4 692 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
17 886 413 Kč
hlavní činnost: 13 221 237 Kč
doplňková činnost: 4 665 176 Kč
Stav ke dni 30.05.2016
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
17 886 413 Kč
hlavní činnost: 16 751 413 Kč
doplňková činnost: 1 135 000 Kč
Skutečné výnosy:
12 022 704 Kč (ke dni 30.11.2016)
Aktuální hospodaření:
-1 853 852 Kč
Skutečné náklady:
13 876 556 Kč (ke dni 30.11.2016)